Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Winners Category 3: Χρήστος Ζαπώνης, Χάρης Κουρουζίδης

Καλύτερη φωτογραφία καταγραφής συμπεριφοράς - Best bird behaviour shot


Jury vote: Χρήστος Ζαπώνης
White Storch

Public vote: Χάρης Κουρουζίδης
Spanish Sparrow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου