Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Winners Category 5: 
Παύλος Ανδριόπουλος, Χρήστος Ζαπώνης

Καλύτερη φωτογραφία υδρόβιου πουλιού - Best waterbird shot


Jury vote: Παύλος Ανδριόπουλος
Sanderling

Public vote: Χρήστος Ζαπώνης
Black-winged Stilt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου