Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Φωτογραφία του μήνα : Η ψηφοφορία για τον Οκτώβριο ξεκίνησε

Θέλουμε πάλι να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό αυτού του μήνα! Παρ 'όλο που οι συμμετέχοντες αυξήθηκαν από 18 σε 20 σε σχέσι με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των φωτογραφιών αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, από 58 σε 71. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην αυξημένη δραστηριότητα των υδρόβιων και τον πολύ καλό φθινοπωρινό καιρό, καταπληκτικό για φωτογραφία. Όπως & να έχει χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε τόσες συμμετοχές.
Το όμορφο φθινοπωρινό φως ευνοεί την υψηλή ποιότητα των συμμετοχών και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιλογή μόνο 5 φωτογραφιών χωρίς να αδικηθούν άλλες.  

Η ψηφοφορία ξεκίνησε παρακάτω : Θυμηθείτε ότι ψηφίζουμε τις καλύτερες 5 φωτογραφίες, (και όχι τις φωτογραφίες των καλύτερών μας φίλων), δίνοντας 5 πόντους για την πρώτη επιλογή και 1 πόντο για τη πέμπτη.

Η ψηφοφορία επιτρέπεται για όλα τα μέλη της ΕΟΕ (HOS), του Greek Nature Photography Forum & για αυτούς που συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα διαγωνισμό για την Φωτογραφία του Μήνα (προφανώς ισχύει και ο τωρινός).

Ευχαριστούμε για την ψήφο σας, είθε να κερδίσουν οι καλύτερες φωτογραφίες !

Φωτογραφίες Οκτωβρίου : Photos
(Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το κουμπί "Slideshow" για να δείτε τις φωτογραφίες καλύτερα.)

Photo of the Month: Voting for October is now open

Again, we would like to thank all participants who have participated in this month's competition! While the number of participants has gone up from 18 to 20 this month, the number of photos has gone up even more, from 58 to 71. Whether this is due to the increasing water bird activity or the relatively nice fall weather, we are very pleased to see so many submissions!!! And with the beautiful autumn light, the quality of the photos seems also to be increasing... which makes it increasingly difficult to choose among 5 photos only!

The voting sheet is now available here below: please remember to vote for the best 5 photos only, (instead of voting for your best friends photos), giving 5 points to your first choice, and 1 point to your fifth best choice.

Voting is allowed for all members of the EOE (HOS), the Greek Nature Photography Forum, or for people who have participated in at least one Photo of the Month competition (can be the current one).

Thank you for your vote, may the best photos win!

P.S: Many thanks to Michalis Kotsakis for the greek translation!


October Photo Gallery: Photos
(Please use the "Slideshow" button in order to see the photos correctly.)


**** Voting sheet has been removed ****

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου