Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Category 6: 

Σπανιότερο είδος - Rare bird shot

Νίκος Φωκάς
Black-winged Pratincole

Felix Rehsteiner
Baillon's Crake

Οδυσσέας Παπαγεωργίου
Housefinch

Σπύρος Σκαρέας
Baillon's Crake with Little Bittern

Νίκος Σαμαριτάκης
Bearded Vulture

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου