Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Photo Bird Race Greece - Edition 2011
Διαθέσιμο για δημόσια ψηφοφορία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011
Όλες οι παρακάτω φωτογραφίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό "Photo Bird Race - Edition 2011" και είναι διαθέσιμες για την ψήφο του κοινού. Δυνατότητα ψήφου διαθέτουν τα μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) και όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με φωτογραφίες τους, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ΕΟΕ ή όχι. Το κοινό αυτό μπορεί να ψηφίζει μέχρι 2 από τις φωτογραφίες κάθε κατηγορίας, δίνοντας 3 πόντους για την πρώτη επιλογή του και 1 πόντο για τη δεύτερη. Προκειμένου να ψηφίσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δε μπορούν να ψηφίσουν τις δικές τους φωτογραφίες.

Open for public voting until June 30, 2011
All photos shown here below are competing in the Photo Bird Race edition 2011, and are open for the public vote. Each member of the EOE (HOS - Hellenic Ornithological Society) is allowed to vote, as well as all participants of the PBR. For each category 2 votes can be given, with 3 points for the first, and 1 point for the second choice. For the voting, please use the spreadsheet here below. Please note that participants can not vote for their own photos.


*** The voting sheet has been removed after the competition ***Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου