Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Winners Category 2: Νίκος Φωκάς, Χρήστος Ζαπώνης

Καλύτερη σύνθεση φωτογραφίας birdscape - Best birdscape shot


Jury vote: Νίκος Φωκάς
Chaffinch

Public vote: Χρήστος Ζαπώνης
Rock Partridge

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου