Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Νέος τρόπος υπολογισμού των βαθμολογιών (άλλο ένα)

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σε μια συνεχή προσπάθεια να  φτιάξουμε ένα δικαιότερο  σύστημα ψηφοφορίας και υπολογισμού των βαθμών, αποφασίσαμε να εισαγουμε, με άμεση ισχύ, έναν τύπο που λαμβάνει υπόψη τόσο το μέσο όρο των πόντων  όσο και το συνολικό ποσό των πόντων της κάθε φωτογραφίας. Θα πάρουμε, απλά, τον καλύτερο μέσο όρο  και τον υψηλότερο αριθμό πόντων ως 100%, και θα υπολογίσουμε το ποσοστό κάθε φωτογραφίας για το μέσο όρο και τους πόντους, κατόπιν προσθέτουμε τα δύο αποτελέσματα και διαιρούμε δια το 2.

Ο τύπος θα ήταν κάτι σαν αυτό:
[ (Pp x 100 / Mp) + (Pa x 100 / Ma) ] / 2 = Αποτέλεσμα

Pp: Πόντοι Φωτογραφίας
Mp: Πόντοι καλύτερης φωτογραφίας
Pa: Μέσος όρος φωτογραφίας
Ma: Μέγιστος μέσος όρος

Παράδειγμα: Φωτογραφία X έχει λάβει 65 βαθμούς, και κατά μέσο όρο 3,7. ο μεγαλύτερος βαθμός (πόντοι καλύτερης φωτογραφιας)είναι 87, και ο μεγαλύτερος μέσος  όρος  είναι 4,25.

[(65 x 100/87) + (3,7 x 100 / 4.25)
] / 2 = 80.885 (Αποτέλεσμα της φωτογραφίας X)

Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτελέσει το δικαιότερο υπολογισμό που μπορούμε να προσφέρουμε, και  θα μειωθούν έτσι ορισμένα από τα προβλήματα που οφείλονται στις μεγάλες διακυμάνσεις ψήφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου